Soutěže | KAB!NET ARCHITEKTURY

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Stávající dům očištěný od přístaveb a přístavků. Celý čistě bílý. Jako symbol. Symbol čistoty v myšlení, slovech i skutcích. Symbol svobody. Symbol oběti svobodě. Nově vzniklá jednopodlažní přístavba. S domem uzavírá kruh. Kruh života. Kruh smrti. Novostavba uzavřená ven a otevřená dovnitř. Zvenku zemitá. Země, vlast a vztah k ní. Uvnitř plná vzpomínek. Připomínka doby, činu a boje za svobodu. Společně objímají starý ořešák, svědka osudového rozhodnutí a živou upomínku na Jana Palacha.