Stará hasička Brno-Komín

Stará hasička Brno-Komín

Spolupráce:

Martin Sazama, Ema Pavlovská

 

Vizualizace:

Janoušek & Havlíček visualisations

 

Místo:

Brno-Komín

 

Soutěž:

2019

 

Kulturní a společenské centrum jako místo pro setkávání občanů a pomyslný střed městské části. Z roztříštěné návsi obce vzniká regulérní živé náměstí, prostor pro lidi. 
Nový objekt přináší potřebnou funkčnost - v přízemí se náměstí plynule prolíná s kavárnou a velkým sálem, v patře je soubor kluboven s rozdílnou náladou, střechu tvoří amfiteátr s výhledem na místní dominanty v čele s kostelem sv. Vavřince a Ruský vrch. 
Energetická úspornost je podpořena vegetační fasádou.
Komín má svoje centrum.

 

-

 

NÁMĚSTÍ / STŘED A CENTRUM MČ BRNO-KOMÍN

Kulturní a společenské centrum městské části Brno-Komín by se mělo stát skutečným centrem této oblasti. V současné době se jedná stále spíše jen o roztříštěnou náves, Komín je ale již 100 let součástí Velkého Brna, a proto by si zasloužil místo návsi náměstí, a to náměstí funkční, příjemné a pro lidi.

Současná stavba Staré hasičky splňuje funkci orientačního bodu v oblasti, tím to ale víceméně končí. Původní náplň objektu se změnila, stavba má nevhodné osazení vůči okolnímu terénu, bylo by velmi složité z ní udělat energeticky a ekonomicky úspornou stavbu. Z výše uvedeného jsme se rozhodli pro řešení novostavbou, která nasměřuje městskou část směrem do budoucna. Objekt bude šitý na míru potřebám obce, bude funkční, bude energeticky nenáročný na fungování, bude současný ve všech svých aspektech. Bude bezbariérový.

 

FUNKCE / DŮM JAKO ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

Plocha v okolí objektu je srovnaná do roviny, výškový rozdíl je vyřešen pobytovými schody, které je možné přeměnit v jeviště při konání různých akcí. Parter nového objektu je tak přímo a bezbariérově přístupný z úrovně ulice. Jsou v něm umístěny kavárna a velký sál, včetně šatny a toalet. Sál i kavárna se může propojit s náměstím, plynule do sebe přechází. Pokud to ale není žádoucí, uchovávají si své soukromí.

Výškový rozdíl se zadní uličkou vyrovnává schodiště s výtahem, který zároveň propojuje i jednotlivá patra. Objekt je částečně podsklepen, v suterénu jsou umístěny sklady pro provoz (ať už venkovní, tak vnitřní). Zadní ulička slouží pro zásobování, je z ní i vstup do zázemí velkého sálu pro kapely, účinkující apod.

Druhé nadzemní podlaží tvoří zavřený soubor kluboven: menší sál se zrcadly, reprezentativní sál pro čtení a přednášky a dvě vzájemně propojitelné klubovny. Prostory mají společné zázemí, včetně šaten a menšího vnitřního atria.

Třetí nadzemní podlaží je již střechou objektu. Střecha je pobytová, tvoří jej toalety, sklad a technické zázemí objektu, které je schované pod venkovním posezením (amfiteátrem). Střecha/terasa je vybavena venkovním barem, projekčním plátnem pro letní kino, pódiem pro menší koncerty nebo divadla. Sezení je s výhledem na hlavní dominantu obce, tedy kostel sv. Vavřince. Vidět jsou ale i škola od architekta Blažka, Ruský vrch a jiné). Horní vyhlídka a jednotlivé podesty propojují dům s náměstím. Dům se tak stává jeho prodloužením či rozšířením.

 

NÁMĚSTÍ / VEŘEJNÝ PROSTOR

Nové náměstí zabydluje kavárna v přízemí.  Věříme, že se přidají i podniky v okolí. Zastávka městské hromadné dopravy je přesunuta pod přesah domu, bankomat je umístěn přímo na hlavní ulici. 

Celý prostor je vyčištěný od nánosů a předlážděn dlažbou s jednoduchým rastrem, v druhé etapě se počítá se zklidněním dopravy a předlážděním i stávající komunikace.

Hlavní plocha je doplněna o vodní prvek, jednoduché trysky s možností mlžení z dlažby, které v létě pozitivně upravují klima v okolí. V době hodů je prvek vypnut a plocha je překryta tanečním parketem.

Náměstí je doplněno o úchyt na májku a vánoční strom, včetně potřebných přípojných bodů.

Samozřejmostí je městský mobiliář jako odpadkové koše, stojany na kola a elektrokola apod.

 

EKOLOGIE / ENERGETICKÁ KONCEPCE STAVBY

Město je zodpovědné za své chování a důsledky a bylo by žádoucí, aby šly městské zakázky příkladem. K tomu by mělo napomáhat i plnění schválených strategií města Brna na snižování CO2, připojení se k plánu SECAP a podobně.  

Celý řešený objekt se tak může stát ideálním příkladem pro návrh energeticky úsporného objektu s využitím současných znalostí. Stát se atrakcí a lákadlem, v dobrém slova smyslu, v lokalitě.

Asi nejvýraznějším znakem tohoto přístupu je použití vegetační fasády, která pomáhá výrazně udržovat klima uvnitř, ochlazuje okolí, snižuje množství polétavého prachu atd. Zároveň má i výraznou estetickou funkci a stává se lákadlem pro včelky a motýle. 

Pro svou závlahu využívá dešťových vod pochytaných z okolních ploch, které jsou sváděny do retenční nádrže pod náměstím a dochází tak k zadržování dešťových vod v místě jejich spadu. S využitím těchto vod lze uvažovat i pro splachování toalet v objektu.

Objekt uvažuje s nuceným větráním atd. viz dále.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je navržen na železobetonových základech, částečně podsklepený, se svislým pohledovým železobetonovým systémem s keramickou vyzdívkou a zateplením. Stropy jsou uvažovány také železobetonové. Zelená fasáda je před objekt předsazena. Střešní terasa je dřevěná. Dále se na domě objevuje kov, sklo, dřevěné desky a panely.

Objekt se snaží co nejvíce využívat přírodních materiálů.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

V suterénu se uvažuje s filtrací dešťových vod pro jejich druhotné použití (zálivka a splachování). Pod střechou („hledištěm“)  je úvaha pro umístění tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které se zdá být pro daný provoz nejvhodnější, i vzhledem harmonogramu využití objektu. Bylo by napojeno na nucené větrání se zpětným získáváním tepla, v létě by pak objekt chladil, v zimě dohříval. Pro ohřev teplé užitkové vody je uvažováno s elektrickým bojlerem s přihlášením se k odběru zelené energie.

Objekt bude řádně zaizolován a bude použito kvalitní zasklení, ztráty by tak měly být minimální.

Přesné technické vybavení bude vybráno po výpočtu reálných tepelných ztrát a po konzultaci fungování objektu se zadavatelem.