Úprava liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

Úprava liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

spoluautor:

Vladimír Matoušek

 

spolupráce:

Martin Sazama

 

vizualizace:

Jan Havlíček

 

místo:

Brno - katedrála sv. Petra a Pavla

 

soutěž:

2019

 

Via Lucis – Cesta Světla

 

Skryté tajemství. Z plochy bílého kamene oltáře, jehož povrch se přes den jeví stejný jako u ambon a sedes, se s přicházejícím setměním vynořuje světelný obraz převzatý z Turínského plátna. Obraz Krista. Tak je symbolicky podstata křesťanské oběti trvale přítomna v obětním stole. Symbolika je jasná a srozumitelná. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne…“ To je cesta Světla.

 

-

 

Fenomén světla je odedávna spojován s Boží bytostí. Zcela instinktivně většina lidí světlo vyhledává v praktické rovině, v duchovní pak řada z nich cestou Světla chce jít. Proto i středobod křesťanské liturgie je v našem návrhu představen jako jemným vnitřním světlem zářící objekt. Je to však světlo skryté, projevující se až v okamžiku, kdy vnějšího světla ubývá.

Výtvarně je návrh podán v jednoduchém až minimalistickém pojetí, které jednak reprezentuje současnou dobu vzniku díla, z druhé strany dobře zapadá do mnohovrstevnatého interiéru katedrály, aniž se pokouší napodobit jakýkoliv již použitý prvek. Svou působivost opírá o jednoduchost geometrických tvarů v kombinaci s použitím luxusního materiálu v dokonalém řemeslném zpracování.

Přidanou hodnotou návrhu je skryté tajemství, které se projeví až v určitém okamžiku dne. Kámen – mramor použitý na oltáři, kazatelně i sedadle, je totiž tvořen částečně průsvitnými krystalickými vrstvami. Tak vzniká možnost objekt oltáře zevnitř prozářit. Čelní deska oltáře by pak při úbytku denního světla odhalovala obraz ve své centrální části. Z plochy bílého kamene, jehož povrch se přes den jeví stejný jako u ambon a sedes, se postupně vynořuje světelný obraz převzatý z Turínského plátna. Obraz Krista. Tak je symbolicky podstata křesťanské oběti trvale, byť skrytě, přítomna v obětním stole.

Technicky je toho docíleno tak, že kopie negativního obrazu převzatá z Turínského plátna je zezadu reliéfně vyfrézována do čelní desky oltáře. Mensa je pak zevnitř prosvícena trvalým zdrojem světla. Čelní stěna zůstává hladká, v zeslabených místech proniká světlo a vytváří obraz.

Použitím lidské tváře pak návrh i při své formální jednoduchosti navazuje na silné figurální tradice křesťanského umění. Symbolika je jasná a srozumitelná. Je možné ji podepřít řadou citátů. Uveďme jen jeden: „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne...“  To je cesta Světla.

 

Provoz

Rozmístění nových liturgických prvků vychází z důkladného rozboru řešeného prostoru, liturgického provozu, nutných odstupů a pohodlných průchodů. Výsledkem je nakonec řešení, které je v katedrále prověřené několika desetiletími a odpovídá tomu současnému. Došlo pouze k proporčním změnám jednotlivých prvků a jejich materiálovému sjednocení, umístění je však víceméně stávající.

Nutná údržba a péče nově navržených prvků je minimální. Jedná se o celokamenné prvky, pouze sedes je doplněn o horní, do roviny kamene zapuštěnou, bílou polstrovanou část pro pohodlné sezení.

Mensa a ambon jsou instalované na svém místě trvale. Sedes má po stranách do hmoty kamene zapuštěná kamenicky vytvořená držadla pro snadnou manipulaci.

Navržené řešení je doplněno o technické vybavení jako jsou mikrofony a LED lampička pro nasvícení čtecí plochy ambonu. Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Osvětlení, odkrývající „ukryté tajemství“ oltáře, přibývá na intenzitě postupně během dne a je řízeno astrohodinami. Díky LED technologii je spotřeba nutné energie minimální.

 

-

 

Doporučení:

 

V návaznosti na řešení nových prvků zadaných soutěží doporučujeme i sjednocení stávajících přístupových schodů se schodem horním, tedy do bílé.