Marie Restituta Kafková

Marie Restituta Kafková

spoluautor:

Vladimír Matoušek

 

spolupráce:

Martin Sazama, Ema Sazama 

 

místo:

Brno - Husovice

 

soutěž:

2023 - 3. místo

 

MARIE RESTITUTA KAFKOVÁ

 

Radostná a láskyplná řeholnice

 

Marie Restituta Kafková je v řadě dostupných historických svědectví popisována jako žena bytostně radostná, klidná, názorově pevná, milovnice života a zároveň oddaná opravdovému Životu s velkým Ž.

 

-

 

V tomto duchu je pojato jednoduché figurální řešení sochy, reflektující jak určitý klasický sochařský přístup, tak abstrahující tvarové tendence. Povolání řeholní sestry je připomenuto náznakem řeholního hábitu, gesto a výraz tváře jsou pak esencí její povahy. Zobrazení reflektuje také přirozenou mohutnost její postavy.

 

Socha je navržena z bílého královédvorského pískovce, který svou tvrdostí umožňuje jemnou modelaci detailů a také velkou rezistenci vůči poškození vzhledem k povětrnosti i možným vandalům.

Velikost sochy (184 cm) a její umístěním v prostoru parku je navrženo tak, aby si dílo udrželo komorní charakter.

Socha Marie Restituty využívá spirálovou kompozici, díky níž jsou všechny úhly pohledu na ni zajímavé. Svým pohledem se obrací na rodné Husovice.

 

Umístěna je na kruhu z česaného železobetonu (Ø 2340 mm, tl. 300 mm) na zhutněné štěrkové vrstvě (500 mm), materiálově tento kruh navazuje na blízký hlavní chodník. V okolí je navrženo mlatové souvrství, které naopak přirozeně navazuje na novou pěšinu vedoucí k ulici Merhautova.

Podstavec je po svém obvodu doplněn o nerezový prstenec s průvodním textem (viz. „doporučený nápis“), jednotlivá písmena jsou do kovového plátu vyřezána a skrze ně vystupuje hladký beton podstavy.

Socha i prstenec jsou k podstavě připevněny nerezovými čepy.

Celý objekt je bezúdržbový.

 

Památník padlých ve světových válkách je deskového provedení a je nově umístěn podél mlatové pěšiny. Díky stoupání parku dostává i jeho jednoduchý tvar, vynořující se z terénu, určitou míru dynamiky a stává se tak atraktivnějším.

Oba objekty se dobře doplňují a vytváří tak v parku důstojné místo pro připomenutí naší minulosti - dávají nám tak zároveň i možnost zamyslet se nad naší budoucností...

 

 

Doporučený nápis: 

 

MARIE RESTITUTA KAFKOVÁ SFCC

* 1894 V BRNĚ-HUSOVICÍCH

+ POPRAVENA NACISTY 1943 VE VÍDNI