Kulturní dům Novosedly

Kulturní dům Novosedly

spolupráce:

Martin Sazama, Kristína Moravčíková

 

vizualizace:

Jakub Frolík

 

místo:

obec Novosedly

 

studie:

2018

 

Řešený Kulturní dům je navržen v místě stávajícího objektu obecní

Sokolovny. Ta je nyní využívána především jako šatna pro hráče

fotbalu a sklad pro potřeby obce. Objekt je v nevyhovujícím

technickém stavu a podmáčený.

Plánovaná stavba nového zázemí pro fotbalisty přímo u hřiště

a objektu pro technické zázemí obce se sklady nabízí možnost navrátit

objektu jeho kulturní funkci. V navržené novostavbě bude sdruženo

kulturní dění obce, bude tu obecní knihovna, kavárna/bar

s koutkem pro rodiče s dětmi, společenský sál s možností pronájmu,

klubovny a potřebné hygienické a technické zázemí.

Z ulice vychází návrh ze současné hmoty - dům si zachovává vzhled

jednopatrové stavby se sedlovou střechou. Směrem do dvora je přes

celou šíři navržen vikýř, který poskytuje plnohodnotné využití patra.

Jsou v něm navrženy čtyři velké klubovny s nabídkou široké škály

využití (s možností rozdělení na menší místnosti, podle potřeb

provozovatele). V patře se nachází také samostatné toalety a šatny

se sprchou (možnost cvičení), takže obě patra mohou fungovat

nezávisle na sobě. Přízemí bude za obvyklého provozu využíváno pro

potřeby obecní knihovny, kavárny s koutkem pro maminky s dětmi

a společenského sálu. Kapacita hygienického zázemí a venkovního dvora

umožňuje pořádání větších venkovních akcí - jako jsou hody, veselky,

letní kino, divadlo nebo i hudební koncerty. Na dvoře je umístěna

pergola se zelenou střechou probíhající podél celé fasády a při

jižním okraji dále až na druhý konec dvora směrem k fotbalovému

hřišti, v dostatečné šíři pro posezení ve stínu či jako ochrana před

deštěm. Na protější straně je umístěno pódium. Meziprostor vyplňuje

taneční plocha. V zatravněné části nalezneme místo pro stavění májky

a ohniště.

Fasáda do ulice je provedena v bílé strukturované omítce (stejně tak

i do dvora) v kombinaci se dřevem v ustupující nice, která celý vstup

zvýrazňuje. Její součástí je i informační nástěnka pro výlep plakátů.

Sedlová střecha je uvažována jako plechová falcovaná. Do dvora jsou

v přízemí okna a skleněné dveře přes celou výšku stěny, v místech

baru je navrženo výdejní okénko s odsuvnou okenicí, v druhém patře je

umístěno vizuelně kompaktní pásové okno. Pergola je uvažována jako

ocelová, s dřevěným podbitím. Ploché střechy jsou uvažovány jako

vegetační bezúdržbové. Zpevněné plochy jsou kombinací dlažby

a česaného betonu.

Do prostoru dvora jsou navrženy 4 listnaté stromy. Plocha před

objektem v ulici mimo zpevněnou plochu vstupu je osázena kvetoucí

loukou.