Objekt pro bydlení do Mladé Boleslavi

Objekt pro bydlení do Mladé Boleslavi

spolupráce:

Tereza Rozsypalová, Martin Sazama

 

vizualizace:

Vojtěch Marek

 

klient:

soukromá osoba

 

místo:

Mladá Boleslav

 

studie:

2022 - 2023

 

Zadání projektu si kladlo nemalé cíle - parcela v Mladé Boleslavi o výměře 220 m2, která je v úrovni přízemí ze všech stran obestavěná, by měla být beze zbytku zastavěna. Přáním investora byly tři bytové jednotky obdobné velikosti, použití cihel a inspirace industriálním stylem, který navazuje na průmyslový odkaz Mladé Boleslavi. Jediná fasáda, která však umožňovala umístění oken do obvodových stěn na hranici pozemku byla ta orientovaná do ulice. Z vyjádření stavebního úřadu vyvstal požadavek na tři parkovací místa umístěné na řešené parcele a maximální výšku domu, která umožňuje dvě nadzemní podlaží a využitelné podkroví. V současné době na parcele stojí pozůstatky původní budovy, ty ale budou kompletně odstraněny a sklep nakonec z rozhodnutí investora z ekonomických důvodů zasypán.

 

Parcelu jsme v návrhu příčně rozdělili na tři stejné části, kde každá obsahuje jednu bytovou jednotku. Dům má podobu tří malých domků se sedlovými střechami orientovanými štítem do ulice, které stojí na betonové podnoži. Podnož vyplňuje celou plochu parcely, ale domky jsou odsazeny od zadní strany pozemku a umožňují tak vytvoření malých teras a proslunění do obytných místností v druhém patře a podkroví. Navržený objekt tak maximalizuje svou užitnou plochu a vytváří plnohodnotné bydlení pro tři samostatné rodiny, zároveň ale nenarušuje ráz ulice a navazuje na okolní zástavbu jak výškou, tak orientací štítů v podobných proporcích.

 

Přízemí slouží jako zázemí celého objektu - obsahuje parkovací stání přístupná přímo z ulice, prostor pro kola nebo kočárky a společný vstup do jednotlivých bytových jednotek. Ze společné chodby už každý obyvatel vstupuje do svého „domku“, kde je v přízemí vstupní předsíň, technická místnost a sklad/dílna. Schodištěm se dostane do obytného patra, kde se nachází obývací pokoj, WC a kuchyně s jídelnou, na kterou navazuje venkovní terasa. V podkroví je ložnice, dětský pokoj a koupelna.

Veškeré obytné místnosti jsou orientované buď na východ do ulice nebo na západ směrem na terasu a do přilehlých sousedních zahrad, v podkroví jsou navíc navržena střešní okna. Celá dispozice jednotlivých bytových jednotek je tak dostatečně prosvětlená a umožňuje kontakt s okolím.

 

Konstrukce přízemí je ze železobetonu, další patra jsou pak zděná z keramických tvarovek. Vnitřní příčky jsou taktéž navrženy zděné. Stropy železobetonové, krov dřevěný. Dům je v úrovni 2. NP a podkroví opatřen obkladem z cihelných pásků ve světlém odstínu, kde každá bytová jednotka bude mít jinou skladebnost obkladu. Střešní krytina bude ze světle šedého falcovaného plechu a úžlabí z fólie, výplně otvorů obytných pater budou hliníkové v trojskle. V přízemí bude použito tabulové zasklení s tmavými rámy bez nároků na tepelnou izolaci - společné vstupní prostory nebudou vytápěny.

 

Vytápění obytných prostor bude zajištěno teplovodním podlahovým topením napojeným na tepelné čerpadlo, kde každá bytová jednotka bude mít své vlastní. Pozemek je napojen na kanalizaci, vodovod, silnoproudé a slaboproudé rozvody. Stávající přípojka plynu nebude díle využívána.