Petr Hurník / Riposi In Pace

Petr Hurník / Riposi In Pace

"Když Brunelleschi otočil jednu stěnu chrámu do náměstí a vystavěl nalezinec Ospedale degli Innocenti, první stavbu renesance na světě, učinil tím zároveň náměstí stejně krásným jako chrám. To v té době, 800 let po zániku římského fóra, povzneslo náměstí na úroveň chrámu, člověka učinilo středem světa, pozvedlo humanismus na úroveň transcendence, zrovnoprávnilo filosofii a transcendenci, obrátilo pozornost člověka k sobě samému."

Petr Hurník

 

27. 4. 2016 odešel Petr Hurník. 

Díky za vše pane architekte, budete nám chybět.