Rodinný dům Átriák

Rodinný dům Átriák

autoři:
Hana Horáková, Jiří Vokřál

 

spolupráce:
Radim Horák, Filip Balcar

 

autorka zahradních úprav:
Eva Wagnerová

 

statika:
JPSTATIKA – Václav Přikryl

 

spolupráce na zahradním pavilonu:
Peter Babka, Zdeněk Šuchma

 

vizualizace:
Zdeněk Severa

 

fotografie:
Lukáš Němeček

 

klient:
soukromá osoba

 

místo:
Olomouc 

 

projekt:
2011 - 2012

 

realizace:
2012 - 2014

 

Návrh domu je koncipován tak, aby vytvořil maximální soukromí jeho obyvatelům vůči svému okolí. Toho je dosaženo vlastním půdorysným tvarováním domu. Přízemní hmota se skládá ze tří křídel a vnitřního atria. Skladba křídel vytváří půdorysný tvar „U“ orientovaný na jižní stranu parcely.

 

Výtvarné řešení domu spočívá v jednoduchém kompaktním hmotovém návrhu se střízlivým členěním okenními otvory. Vstup do domu je akcentován ustoupením závětří dovnitř hmoty domu. Ojedinělostí ve střízlivém objemovém řešení domu je půdorysné šikmé vystoupení stěny směrem k příjezdové komunikaci, které vytváří „kukátko“ – optickou vazbu obytného prostoru se vstupem. Jednoduchá základní hmota domu je uzavřena atikou domu z pohledového betonu. Na severní straně v části chodby tato atika přechází plynule v železobetonovou stěnu. Povrchy ostatních stěn jsou omítané světlé barvy. Pro zjemnění měřítka velkých omítaných ploch jsou tyto povrchy výtvarně pojednány podélnou profilací omítky plastickými liniemi v profilu vlnek. Tato profilace omítky vytváří na stěnách plastickou hru stínů vystupujících linií. Hmota „kukátka“ je záměrně nižší a její atika navazuje na hranici mezi omítanými povrchy stěn a pohledovým betonem atiky. Je pak tedy jakýmsi „záhybem vnitřního světa domu“ a plynule navazuje na omítané plochy ostatních fasád domu. Ve stěně z pohledového betonu jsou rozmístěny v pravidelném rytmu skleněné tvarovky kruhového průřezu, lemované prstenci z nerezavějící oceli, které uvnitř domu a atria vytváří světelné body. Zastínění terasy u dětských pokojů zajišťují závěsy, kterými lze vytvořit venkovní prostor soukromého charakteru. Povrchy teras jsou z velkoformátové betonové dlažby s ušlechtilým povrchem z pohledového betonu. Okna jsou hliníková, šedé metalické barvy, stejně jako vstupní dveře a obklad závětří. Nášlapné vrstvy podlah jsou převážně z polyuretanové stěrky s jemným vsypem světlých tónů. V koupelnách je velkoformátová keramická dlažba a obklad. Povrchy vnitřních stěn jsou převážně omítané ve světlých barvách. Stěny vstupní haly jsou z dřevěného obkladu z desek opatřených přírodní dřevěnou dubovou dýhou. Stejnou dýhou jsou opatřeny i vnitřní dřevěné dveře a převážná část truhlářských výrobků. Povrchy zalomené stěny u „kukátka“ jsou z benátského štuku světlé barvy. Mezi halou a obytným prostorem jsou dřevěné dýhované dveře na celou výšku prostoru. Tyto dveře jsou perforovány kruhovými otvory lemovanými nerezovými prstenci, čímž ve zmenšeném měřítku odkazují na detail stěny s kruhovými otvory ze skleněných luxfer. Obdobný detail je pak použitý i na uličním oplocení s využitím plechu s kruhovou perforací. Kuchyně je tvořena bílými lakovanými deskami, v souladu je i podhled kuchyně, který svými spárami navazuje na spárořez desek kuchyňské linky. Kuchyně, koupelny a vstupní hala jsou prosvětleny světlíky se spodním podsvětlíkem z průsvitného polykarbonátu. Ve světlících jsou instalovány LED pásky a světlíky tak zároveň tvoří svítidla. Dům je napojen přípojkami na inženýrské sítě – veřejný vodovod, kanalizaci a silnoproud. Likvidace dešťových vod je pomocí vsakovacích těles umístěných v zadní části zahrady.

 

V rámci druhé etapy výstavby bude na jižní straně pozemku realizován zahradní pavilon obdélníkového půdorysu, který bude svou geometrií a výškou navazovat na hmoty západního a východního křídla domu. Mezi zahradním pavilonem a domem je záměrně ponechán volný prostor – odstup – který zdůrazňuje podélnou osu zahrady, ta je dále rozvíjena celkovou koncepcí zahrady. Volným prostorem „prorůstají“ jednotlivé navržené stromy a při pohledu z ulice osu uzavírá výraznější strom – třešeň, umístěný v zadní části zahrady.